• asociace
 • biolan
 • magistrat
Modřínek, z.s.

Lesní mateřský klub Modřínek

Prokopské údolí 259/3

152 00 Praha 5 - Jinonice

 Jsme členem Asociace lesních MŠ.

Lesní mateřský klub MODŘÍNEK

se nachází v krásném prostředí Prokopského údolí v Praze naproti studánce "Na Troníčku" u Nové Vsi.
Je určen pro děti od 3 do 7 let.


Provozní doba:

Pondělí - Čtvrtek

8.00 - 16.00


V červenci a srpnu pořádáme příměstské tábory.
Máme stejný školní rok jako MŠ.

Náš přístup

K dětem přistupujeme s respektem k jejich jedinečnosti. Naším cílem není dítě vychovávat, ale provázet ho v jeho cestě. Děti se učí pomocí zážitků a nápodoby, na místo zákazů a příkazů.

Působíme v malé skupince maximálně 12 dětí, se dvěma průvodci.  Základním kamenem je volná hra, v ní děti nejvíce rozvíjí fantazii a učí se komunikaci. Hra je střídána s řízenou činností.

Nezapomínáme ani na předškoláky, a snažíme se rozvíjet všechny klíčové kompetence, v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem předškolní výchovy (RVP PV), podle něj zařazujeme tematické oblasti.

Podrobněji

Aktuálně

 • Příměstské tábory na téma "INDIÁNSKÉ LÉTO 2021" termíny: 12-16.7. a 2-6.8. 

Zápis dětí do lesního mateřského klubu MODŘÍNEK

Průběh zápisu

Rodiče se mohou přijít osobně podívat do klubu, aby se seznámili s prostředím a průvodci. 

Pokud je volná kapacita, přijímáme děti po celý rok, jinak v září na začátku školního roku a poté podle pořadníku. V případě zájmu o přijetí do lesního klubu vyplní rodič Přihlášku dítěte na školní rok, potvrdí podpisem, seznámí se s Povozním řádem, a předloží kopii kartičky zdravotní pojištovny. 

Přihláška je platná až po obdržení platby členského příspěvku, který je vypočítáván dle Tabulky členských příspěvků.

Vždy jeden z rodičů, se při přihlášení dítěte/dětí stává členem spolku Modřínek, z.s., a proto je nutné vyplnit a podepsat  Členskou přihlášku rodiče ke členství ve spolku.

Podmínky přijetí

 • věk 3-7 let

 • zralost dítěte pro předškolní docházku

 • minimální docházka 2x týdně

 • kapacita klubu (max. 12 dětí)


Co dalšího má vliv na přijetí

 • zájem rodičů o koncepci předškolního vzdělávání inspirovaného lesními mateřskými školami

 • včasné vyplnění přihlášky

 • včasná platba členského příspěvku 

 • sourozenec v lesním klubu

 • četnost docházky

Náš přístup

K dětem přistupujeme s respektem k jejich jedinečnosti.

Působíme v malé skupince dětí (max. 12) se dvěma průvodci. Základním kamenem je volná hra, v níž děti nejvíce rozvíjí fantazii a učí se komunikaci. Hra je střídána i s řízenou činností.

Nezapomínáme ani na předškoláky, a snažíme se rozvíjet všechny klíčové kompetence, v souladu s rámcovým vzdělávacím plánem, dle toho zařazujeme tematické oblasti.

Inspirací je pro nás fungování lesních školek, waldorfská pedagogika a enviromentální vzdělávání.

Příroda a tradice

Příroda je pro nás velkou učitelkou a inspirací, učíme naše děti jak přírodu chránit a využíváme jejích darů ke hrám a k tvoření. aktivity plánujeme dle ročního období a změn v přírodě, což zažíváme a prožíváme na vlastní kůži. Ctíme tradice a lidové zvyky.

Koloběh roku, rytmus dne

Koloběh roku

Září  Svatováclavské a Michaelské období.

Říjen  Podzim v lese.

Listopad  Martinské období a Martinská slavnost.

Prosinec  Adventní zahrádka a Vánoční slavnost.

Leden  Tříkrálové období.

Únor  Hromnice a Masopust.

Březen  Jarní slavnost (vynášení Morany).

Duben  Velikonoce a Den Země.

Květen  Májové období, Otevírání studánek.

Červen Svatojanská slavnost a rozloučení s  předškoláky.

Červenec, Srpen  Příměstské tábory.


Rytmus dne

08.00 - 09:00  Příchod dětí a  jejich samostatné aktivity.   

09.00 - 09.15 Ranní komunitní kruh (přivítání, zpěv).   

09.15 - 12.00  Pobyt v přírodě (vzdělávací činnost, spontánní činnost),                                svačina.

12.15 - 12.30  Návrat, osobní hygiena, příprava ke stolování.   

12.30 - 13.00  Společná průpověď a oběd. vyzvedávání dopoledních                                   dětí. 

13.00 - 14:00  Úklid po obědě, příprava na odpočinek, odpočinek,                                       vyprávění pohádky, ukolébavka.      

14:00 - 15:30  Pobyt v přírodě / odpolední program, práce s                                                 předškoláky. 

15:15 - 15:30 Úklidu interiéru a exteriéru. 

15:30 - 16:00  Odchod dětí.

Přehled našich slavností

 • Martinská slavnost - zrušena

 • Adventní slavnost - proběhla 17.12. 2020  pouze pro děti

 • Jarní slavnost - vynášení Morany  - zrušena

 • Svatojanská slavnost a rozloučení s předškoláky - 24.6. v 15.30

 • Mezi důležité slavnosti patří oslavy narozenin dětí.

Přehled prázdnin 2020/2021

28.9. 2020 (po) státní svátek - zavřeno
28.10. 2020 (st) státní svátek - zavřeno
29.10. 2020 (čt) Podzimní prázdniny - otevřeno podle zájmu
17.11. 2020 (út) státní svátek - zavřeno
23.12. 2020 (st) - 3.1.2021 (ne) Vánoční prázdniny - zavřeno

 Jarní prázdniny 2021 u nás nebudou. 

1.4. 2021 (čt) Otevřeno podle zájmu.
2.4. 2021 (čt) - 5.4. 2021 (po) Velikonoční prázdniny - zavřeno
1.7. 2021 (čt - 31.8. 2021 (út) Letní prázdniny - zavřeno

V červenci a srpnu pořádáme týdenní příměstské tábory.

Vybavení dítěte/dětí

Při vybavení dítěte je nutné,
vždy zhodnotit počasí v daný den a také možné změny počasí.

Do lesa

LÉTO

Lehké a dlouhé oblečení.

 • kšiltovka

 • pláštěnka


PODZIM, JARO

Teplé oblečení.

 • mikina 

 • vrchní kalhoty (částečně nepromokavé, pogumované nebo softshell)

 • nepromokavá bunda

 • čepice

 • rukavice

 • nepromokavé boty (gore-tex)

 • holínky (rozšiřují možnosti prožitku, ale nejsou pohodlné na delší chůzi) 


ZIMA

Vrstvené oblečení. 

 • termo oblečení (podvlíkačky a tričko)!

 • termo ponožky (ideální vlna Merino  nebo zn. Diba)!

 • rukavice (gore-tex)!

 • svetr, mikina

 • nepromokavé kalhoty nebo kombinéza

 • zimní boty

 • teplá nepromokavá bunda

 • kukla, nákrčník, zimní čepice

Do jurty

 • vlastní spacák a pytel na spacák (nebo povlak na polštář), Obojí musí být označeno  jménem dítěte nebo značkou, podle hygienických předpisů!

 • polštářek v povlaku

 • přezuvky

 • náhradní oblečení 

 • v případě potřeby plyšák k odpočinkuVždy

 • batůžek

 • svačina a pití (svačina v krabičce, pití v termosce nebo lahvičce), termoska na pití a krabička na svačinu musí být označena jménem dítěte (nebo značkou), podle hygienických předpisů!

 • oběd (v termosce),termoska s obědem musí být označena jménem dítěte (nebo značkou), podle hygienických předpisů!

Pedagogické zajištění

Skupina maximálně 12 dětí je doprovázena vždy dvěma průvodci.

Po domluvě, se programu ve skupině mohou účastnit rodiče, nebo studenti na praxi.

Průvodci mají zkušenosti z oblasti předškolního vzdělávání a zajímají se o problematiku lesních mateřských škol. Při práci s dětmi, je respektují, pěstují dobrou komunikaci s rodiči a mají zájem o environmentální výchovu. 

Někteří průvodci mají kurz "Pomoci u dětí". Všichni průvodci umí první pomoc a mají školení BOZP a PO. Všichni se sebevzdělávají a pracují na osobním rozvoji. 


Pedagogická koncepce

Cílem průvodců není dítě vychovávat, ale provázet ho v jeho cestě.

Základním kamenem je pozornost a laskavost, respekt k jedinečnosti, zvyklostem, a prostředí, ze kterého dítě pochází.

Děti se učí pomocí zážitků.

Snažíme se dítě vést pomocí nápodoby, ne pomocí zákazů a příkazů. I když v přírodě je volnosti a spontánnosti hodně, tak i příroda, i my, máme svá pravidla. Neboť naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Vztah rodič–dítě-průvodce je pro nás velice důležitý. Snažíme se tento vztah pěstovat, respektující komunikací s rodiči, ale také při brigádním setkání, kdy se rodič podílí na komunitním bytí ve školce.


Školní vzdělávací plán

Vychází z našeho "Školního vzdělávacího programu (ŠVP)" a našeho vlastního přístupuInspirací je pro nás fungování lesních školek, waldorfská pedagogika a enviromentální vzdělávání.

Školní vzdělávací program (ŠVP) je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem předškolní výchovy (RVP PV) MŠMT a tvoří samostatný interní dokumentem, který je k náhledu na vyžádání.

Rozvíjíme klíčové kompetencí dětí (dle RVP PV a ŠVP)

V kombinaci více faktorů (malý kolektiv dětí, pobyt v přírodě, věkově smíšený kolektiv) se snažíme o optimální rozvoj hlavních kompetencí dětí.

V lesním klubu převažuje volná hra, střídaná řízenou činností.

Snažíme se, aby den plynul v určitém rytmu, kdy pomocí dílčích rituálů děti vědí, co se bude dít (viz. Rytmus dne). Tento řád přináší dětem vnitřní jistotu a působí na jejich harmonický rozvoj. 

Aktivity plánujeme dle ročního období a změn v přírodě.

Každé období vrcholí slavností v lesním klubu (viz. Koloběh roku)Do průběhu dne zapojujeme písně a říkadla, které s daným obdobím souvisejí.

V lesním klubu pracujeme především s přírodním materiálem, protože přírodní materiál je "živý" a rozvíjí všechny naše smysly a fantazii. Děti mohou s přírodním materiálem dále pracovat (kreslit, malovat, stříhat, navlékat korálky, lepit, atd.).


Spolupráce a komunikace s rodiči

Chod lesního klubu, by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Pomoc rodičů s fungováním lesního klubu je nedílnou součástí jeho udržitelnosti. Spoluúčast rodičů na fungování klubu, vytváří kladný prostor pro rozvoj a výchovu dítěte.

Snažíme se pěstovat dobré vztahy mezi rodiči a průvodci, jsme si vědomi jak zásadní vliv to má na dítě.

Společně se s rodiči setkáváme na třídních schůzkách, brigádách, slavnostech. Všechny nás stmelují společné prožitky s tím spojené. 

 • Rodiče mají právo, projevit jakékoliv připomínky, ohledně chodu lesního klubu. Mohou dávat náměty a nápady k obohacení výchovného programu.

 • Rodič má právo, konzultovat s průvodci jakékoliv pocity, ohledně nesouladu ve vztahu s jejich dítětem.

 • Rodiče jsou pravidelně informování o dění v klubu emailem, přes rodičovskou skupinu na Whatsapp, nebo formou rodičovského setkání.

 • Rodiče jsou povinni účastnit se rodičovských setkání.

Spolek Modřínek, z.s.

Jsme spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L71888 a provozujeme Lesní mateřský klub MODŘÍNEK. 

 IČO: 08117497                                                                                 

 Adresa spolku:

 Modřínek, z.s. 

Krškova 787/7

152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Předsedkyně spolku: 

Alice Bachmannová, DiS. tel.: 724 574 855

Průvodci a vždy jeden z rodičů se stávají členy spolku, po seznámení se stanovami spolku a odevzdání přihlášky do spolku. 


Náš tým

Alice Bachmannová, DiS. zakladatelka a předsedkyně spolku Modřínek, z.s., zakladatelka Lesního mateřského klubu MODŘÍNEK, koordinátorka klubu a průvodkyně

Vystudovala jsem sociální práci na VOŠ. Studium jsem zakončila prací na téma "děti s autismem". Poté jsem pracovala jako koordinátor a asistent s lidmi s mentálním postižením v chráněné výtvarné dílně. Dříve jsem hlídala děti, a nyní mám dvě děti své. Výchova dětí mne velmi ovlivňuje. Dalším ovlivňujícím faktorem v mém životě je skaut, který jsem dlouho navštěvovala. Vím že respekt k dítěti, respekt k přírodě, spolu velmi souvisí. Začala jsem směřovat k lesní pedagogice, kde mezi dětmi, ve spojení s přírodou cítím, jak vše přirozeně funguje. Absolvovala jsem kurz přírodní pedagogiky a kurz "Provázet vědomě a odborně". Přírodní pedagogice se nadále věnuji. Výrazně mne inspiruje waldorfská pedagogika, se kterou jsem se potkala již před mnoha lety. Mám psa Gerdu s canisterapeutickým výcvikem, která mi pomáhá s průvodcovstvím dětí.   

"Mezi dětmi, ve spojení s přírodou cítím, jak vše přirozeně funguje."

+420 724 574 855

Petra Jakoba Chvalinová spoluzakladatelka spolku Modřínek, z.s. a Lesního mateřského klubu MODŘÍNEK, průvodkyně

Absolvovala jsem gymnázium, poté dokončila střední zdravotnickou školu a stala se všeobecnou diplomovanou zdravotní sestrou. Následně jsem pracovala jako zdravotní sestra a vychovatelka v Jedličkově ústavu, v domácí zdravotnické péči a ve FOD Klokánek. Poslední povolání mi přirostlo k srdci, a následně jsem se stala pěstounkou, postupně jsem měla v péči tři děti. O nejmladší (9 let) ještě pečuji.

"Snažím se žít ve spojení sama se sebou a hlubším principem, který nás přesahuje. Proto ráda doprovázím děti, při jejich prožitku přírody. 

+420 775 311 503

Markéta Kučerová                         průvodkyně

Dokončila jsem střední školu s maturitou. Po škole jsem pracovala jako Au pair v Německu. Posléze jsem v Německu studovala psychologii. Po dobu studií jsem pečovala o děti. Studia jsem nedokončila. Následně jsem žila v Anglii, kde jsem se také starala o děti. Zaujaly mne lesní školky v Dánsku. Začala jsem se o toto téma více zajímat. V ČR jsem proto studovala VOŠ pedagogickou ve Svatém Jánu pod Skalou. Narodil se mi syn, proto jsem školu nedokončila.

"Působení v lesním klubu mne velmi naplňuje. Spojuje se v něm vše, co mám ráda a zároveň dává velký smysl."

+420 604 268 298

Pavel Mikšovský                                 průvodce

Je nepostradatelný mužský prvek v našem kolektivu. Rád tvoří a rád si hraje s dětmi. Svou přirozenou autoritou nastavuje hranice.

Anna Kudelová                               průvodkyně

Dokončila jsem střední sociální školu s maturitou, se zaměřením na vychovatelství. Během studí jsem pracovala jako osobní asistentka u lidí s handicapem, převážně vozíčkářům. Od maturity pracuji v Domově pro osoby se zdravotním postižením Vlašská v Praze, kde pečuji o dospělé mentálně postižené klienty. Když jsem dostala nabídku pracovat v lesním klubu, vítala jsem to jako příjemnou změnu. Časem jsem zjistila jisté podobnosti v práci s dětmi a dospělými mentálně postiženými, protože dospělí mentálně postižení často jednají sami jako děti. 

"Práce v lesním klubu mne hodně obohacuje, dělá mi dobře pobyt v přírodě a nabíjí mne pozitivní energie dětí, kterou pak spolu můžeme prožít."

MUDr. Eva Houžvičková                             průvodkyně

Vystudovala jsem lékařskou fakultu UK, všeobecné lékařství. Dlouhá léta jsem pracovala jako neuroložka ve specializované poradně nemocnice Motol. Zkušenosti s pacienty a s mými pěti dětmi mě postupně přivedly k alternativním směrům, celostnímu pohledu na člověka, a především práci na sobě samé. S malými i velkými lidmi jsem byla vždycky ráda, řadu let jsem jezdila na tábor jako vedoucí a z pozice rodiče v lesním klubu jsem plynule a ráda přešla k provázení dětí. 

"Vnímám individualitu každého z nás. Vedu děti k respektu a lásce k živému a také neživému."

Bc. Samuel Sebastián Bachmann                  dřevostavby a dobrovolná práce všeho druhu
Martin Jákob Sadílek, DiS.                       administrativní pracovník a webmaster

Vystudoval jsem obor sociální práce na VOŠ, poté jsem pracoval 20 let jako vedoucí školní knihovny na VOŠ. 

Tabulka členských příspěvků

2401637415/2010 (Fio banka)

Sleva 10% z celkového měsíční členského příspěvku na druhého sourozence.

Sleva 4% z celkového měsíční členského příspěvku, za každý den absence (ti co mají docházku čtyřikrát za týden).

Náhradní den za každý den absence (ostatní). Nutno vyčerpat do konce následujícího měsíce.

Ukázkový den s rodičem zdarma. 

Termíny plateb:

Příspěvek se platí vždy do 15. dne předchozího měsíce, než za jaký je platba:

LEDEN do 15.12.         ČERVEN do 15.5.

ÚNOR do 15.1.            ZÁŘÍ do 15.6. !!  

BŘEZEN do 15.2.         ŘÍJEN do 15.9.

DUBEN do 15.3.         LISTOPAD do 15.10.

KVĚTEN do 15.4.        PROSINEC do 15.11.

Jedno dítě 

Jen ve zkušební době, tzn. 3 měsíce od přijetí.

Platba jednotlivých dnů                            557 Kč/den

Půlden den týdně v měsíci                              1 600 Kč

Jeden den týdně v měsíci                                2 288 Kč

-----------------------------------------------------------------------

Běžná docházka min. 2x týdně

Dva dny týdně v měsíci (sleva 5%)              4 233 Kč

Tři dny týdně v měsíci (sleva 15%)              5 681 Kč

Čtyři dny týdně v měsíci (sleva 20%)           7 136 Kč

Dvě děti 

Jen ve zkušební době, tzn.  3 měsíce od přijetí.

Platba jednotlivých dnů                           1 026 Kč/den

Půlden den týdně v měsíci                              3 200 Kč

Jeden den týdně v měsíci                                 4 576 Kč

-----------------------------------------------------------------------

Běžná docházka min. 2x týdně

Dva dny týdně v měsíci (sleva 5%)             8 043 Kč

Tři dny týdně v měsíci (sleva 15%)           10 749 Kč

Čtyři dny týdně v měsíci (sleva 20%)        13 558 Kč

V případě přerušení docházky dítěte/dětí do lesního klubu kvůli situaci ohledně covid-19 nebo uzavření klubu kvůli COVIDU, jsou zákonní zástupci dítěte/dětí povinní platit měsíční UDRŽOVACÍ  PŘÍSPĚVKY (bez slev).

Jedno dítě - udržovací příspěvky

Předchozí docházka ve zkušební době 513 Kč

-----------------------------------------------------------------------

Běžná předchozí docházka

Dva dny týdně v měsíci                      1 026 Kč

Tři dny týdně v měsíci                         1 539 Kč

Čtyři dny týdně v měsíci                     2 052 Kč

Napište nám

Název E-mail Zpráva Odeslat

Kontakt

Lesní mateřský klub MODŘÍNEK
Prokopské údolí 259/3
152 00 Praha 5 - Jinonice
(naproti studánce Na Troníčku)

+420 724 574 855

modrinekzs@gmail.com

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí: 8:00 -16:00
Úterý: 8:00 - 16:00
Středa: 8:00 - 16:00
Čtvrtek: 8:00 - 16:00